Istorijos Pedagogija

September 14, 2011 § Leave a comment

Kitas Butkus. Nešitas

Kitas, bet irgi Butkus

Kažkada labai labai seniai teko malonumas privačiai ruoštis valstybiniam istorijos egzaminui pas Petrą Butkų. Nepaisant to, kad pastarasis dėl neetiško pedadogavimo buvo įsivėlęs į skandaliuką ar kitą, man jis įsiminė kaip vienas smagiausių istorijos mokytojų.

Neseniai tarp savo senų užrašų radau kolekciją jo frazių, kurias aš spėdavo užsirašyti paskaitos metu. Galbūt viskas neskamba labai juokingai ar šmaikčiai skaitant jas tyliai mintyse, taigi reikia pabandyti įsivaizduoti ankstyvą sekmadienio ryto paskaitą su tuzinu apmigusių abiturientų.

Best of Petras Butkus:

 • Palestina Romoje tai kaip Skuodas Lietuvoje. Kas ten darosi? Niekas nesidomi.
 • Žmonės skirstomi kaip? Gyvi ir mirę.
 • Jam nukirto galvą. Tai nelabai gerai žmogui.
 • Pirmykšėj visuomenėj buvo lygybė. Bet ir tai dar neaišku. Greičiausiai ir ten stipresni daugiau sliekų užvalgydavo.
 • Atsimenu, kad kažkas skambino, bet ar kunigas varpu ar varpas kunigu – negaliu pasakyti.
 • Stepuko sūnus buvo paprastas vaikis ir išrado garvežį.
 • Vokietijos vadovas yra prezidentas, kurio pavardės niekas nežino.
 • Pabuvo pas senelę kaimę ir prisiminė arabų išradimą – kanalizaciją.
 • Po trijų rieškučių vyno jau ir rieškučių nebėra.
 • Renesanso žmonės nebuvo ateistai, jie tiesiog sakė, kad be religijos gali ir apsišopinti ir į night clubą užšokti.
 • Janina iš po arkos, prancūziškai – Žana d‘Ark.
 • Da Gama grįžo gyvas ir tuo nustebino portugalus.
 • Koks jo vardas? Nesvarbu, bet jeigu vokietis tai dažniausiai Vilhelmas. Viduramžiais dar buvo Frydrichai, bet vėliau apsiribojo vienu vardu, kad nebūtų painiavos.
 • Anglai pralaimėjo kare, buvo labai liūdni. Grįžę namo pradėjo statyti fabrikus, kad būtų linksmiau.
 • Yra kvailas egoizmas: du kibirai šnapso ir mirtis. Liberalizmas yra protingas egoizmas: du kibirai šnapso dešimčiai metų.
 • Jei Sacharoj pastatai fabriką, tai ateina keli kupranugariai, bet iš jų daug naudos nėra.

Where Am I?

You are currently browsing the mokslas category at Balandžiai teroristai.